WIP Rumia
cart

Producent

(1)

Niedostępny

BEKO TECLINE PTFE smar teflonowy suchy 400ml

51,65 

Powiadom o dostępności

KOD PRODUKTU BEK000039

Opis produktu

TecLine Suchy Smar PTFE

Nr artykułu 298 6 400PL

Smar suchy, prze­zro­czy­sty, ja­kość pro­fe­sjo­nal­na, mul­ti­funk­cjo­nal­ny. Wy­pie­ra wodę, nie za­wie­ra tłusz­czów, nie za­wie­ra si­li­ko­nu, nie za­wie­ra oleju mi­ne­ral­ne­go. Od­por­ność tem­pe­ra­tu­ro­wa od -50° C do +250° C.

Ko­rzy­ści:

• Sma­ru­je na sucho
• Łatwy w do­zo­wa­niu i na­no­sze­niu w wy­bra­ne miej­sce
• Nie przy­cią­ga brudu i kurzu
• Dłu­go­trwa­ła ochro­na przed ście­ra­niem

Zastosowanie:

Smarowanie prowadnic tocznych i przesuwnych. Zabezpieczenie taśmociągów, rolek i zsuwni. Smarowanie okuć oraz zamków w drzwiach i oknach. Zabezpieczanie wałków w łożyskach z tworzyw sztucznych, maszyn pakujących oraz prowadnic przecinarek. Tworzenie warstwy separującej na powierzchniach, które nie mogą mieć kontaktu ze smarami tłustymi.

 

Ocena produktu 5.00/5

Oceń ten produkt

Zapytaj o produkt

    ×Jak możemy Ci pomóc?